Filter

 
Revija Vsebina

Umetnostna kronika

Vsebinska predstavitev revije

Revija Umetnostna kronika objavlja aktualne umetnostnozgodovinske prispevke: recenzije knjig, revij, razstav in katalogov, intervjuje z umetnostnimi zgodovinarji in umetniki,krajše znanstvene prispevke, poročila o projektih in strokovnih posvetih, prispevke s področja konservatorsko-restavratorske problematike, umetnostnozgodovinsko bibliografijo,koledar razstav v Sloveniji in na tujem in vse drugo, kar lahko prispeva k večji informiranosti, h kvaliteti strokovnega dela in k boljšemu razumevanju likovne umetnosti.

Izhaja štirikrat letno.

Podatki o založniku

 • Založnik: Založba ZRC, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU
 • Odgovorna oseba: Oto Luthar, direktor
 • Naslov: Novi trg 2
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 470 61 00
 • E-pošta: umetnost@zrc-sazu.si
 • Spletna stran: http://www.zrc-sazu.si/

Podatki o reviji

 • Glavni urednik: Barbara Murovec
 • Uredniški odbor: Marjeta Ciglenečki, Jana Intihar Ferjan, Stanko Kokole, Dušan Koman, Mojca Marjana Kovač, Vesna Krmelj, Mija Oter Gorenčič, Eva Sapač, Blaž Resman, Samo Štefanac, Polona Vidmar
 • Izhaja: Četrtletnik
 • Leto prvega izida: 2003
 • ISSN številka tiskane izdaje: ISSN 1581-7512
 • COBISS.SI-ID: 125877760
 • Spletna stran: http://uifs1.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/345
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila