Filter

 
Revija Vsebina

Stripburger

Vsebinska predstavitev revije

Daljnega leta 1992 je izšla prva številka te, zdaj že legendarne revije, ki je v začetku želela združevati strip, fotografijo, grafiko, film in glasbo. Že v naslednjih nekaj številkah pa je Stripburger postal čisto prava stripovska revija. Že od samega začetka niha med domačimi avtorji in novitetami v svetovni produkciji ter se poleg založniške dejavnosti ukvarja tudi z organiziranjem delavnic, razstav, predavanj in podobnih projektov z namenom širjenja stripovske kulture in ustvarjalnosti v Sloveniji.

V reviji, ki izide dvakrat letno, se je doslej zvrstilo stotine avtorjev iz praktično vseh dežel Evrope in iz različnih koncev sveta. Skorajda se zdi, da je Stripburger bolj kot v domovini cenjen na tujem: uredniška ekipa se je udeležila več pomembnih stripovskih festivalov v tujini in zbudila precejšnje zanimanje strokovne javnosti. Januarja 2001 je na Mednarodnem stripovskem festivalu Angoulemu Stripburger prejel nagrado Alph-Art v kategoriji najboljši fanzin. Posebno pozornost pa je vzbudil s svojimi posebnimi izdajami v angleščini, med njimi še najbolj Stripburekom  comics from the other Europe, antologiji vzhodnoevropskega stripa oz. stripa iz bivših socialističnih dežel, Honey Talks – zbirko stripov po motivih panjskih končnic in Workburgerjem, mednarodno antologijo različnih stripovskih pripovedi, ki se vrtijo okoli tematike sodobnega dela.

Posebni del Stripburgerja so tudi njegove zbirke: Republika Strip se posveča samostojnim publikacijam slovenskih strip avtorjev, Ambasada Strip prinaša prevode del sodobnih stripovskih klasikov, zbirka Minimundus je namenjena predvsem otrokom in mladostnikom, zbirka O pa vključuje vse tiste stripe, ki tematsko ne spadajo v nobeno od prej naštetih zbirk.

Uredništvo Stripburgerja poleg že omenjenih dejavnosti vsako leto organizira tudi mladinski natečaj za strip in animacijo z naslovom Živel strip!

Podatki o založniku

 • Založnik: Forum Ljubljana, zavod za umetniško in kulturno produkcijo Ljubljana
 • Odgovorna oseba: Eva Rohrman, direktorica
 • Naslov: Kersnikova ulica 4
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 434 40 94
 • E-pošta: burger@mail.ljudmila.org
 • Spletna stran:

Podatki o reviji

 • Uredniški odbor: Katerina Mirović, Tanja Skale, Bojan Albahari, Kaja Avberšek, Domen Finžgar, David Krančan
 • Izhaja: 7–9 izdaj letno (dve številki revije in posebne izdaje)
 • Leto prvega izida: 1992
 • ISSN številka tiskane izdaje: 1408-9882
 • COBISS.SI-ID: 37799680
 • Spletna stran: http://www.stripburger.org/
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila