Filter

 
Revija Vsebina

Razpotja

Vsebinska predstavitev revije

Revija Razpotja: revija humanistov Goriške noče biti politični manifest, noče servirati z lahkimi in poceni odgovori, ki premnogokrat služijo zgolj za umiritev človekove po razumevanju hlepeče duše. Razpotje je prostor, kjer se srečujejo posamezniki, kjer vsak prispe s svoje poti in vstopi v prostor dialoga, v prostor, kjer drugemu podarimo misli. Kam bo šel naprej, je njegova stvar.

Razpotja so mesta, kjer se srečujejo različne poti. Vsaka od njih ima svojo trajektorijo: razpotje ni stekališče ali sinteza, temveč prostor srečevanja. Hkrati pa ima popotnik na razpotjih možnost, da premisli o svoji usmeritvi in se usmeri drugam.

Metafora ni naključna. Revija Razpotja je zasnovana kot javni prostor, v katerem se srečujejo različna stališča. Namen revije je omogočiti odprto in argumentirano razpravo o najrazličnejših temah sodobnega sveta, o katerih pogosto govorimo, a jih mnogokrat obravnavamo površno in brez temeljitega premisleka.

Temu konceptu sledi tudi uredniška politika. Vsaka številka je posvečena široko zastavljeni temi, ki jo želimo osvetliti iz različnih stališč in v skladu z različnimi pristopi. Prispevke zbiramo na podlagi odprtega poziva (Call for Papers), ki je objavljen na spletni strani in v sami reviji.

Revija izhaja štirikrat letno, ob vsakem letnem času, in je brezplačna. S tem jo želimo narediti dostopno čim širšemu krogu bralcev. Vsakdo si lahko prek spleta naroči brezplačni izvod po pošti, poleg tega pa je revija dostopna na številnih javnih mestih v Sloveniji in v zamejstvu. Revija poleg tematskega sklopa objavlja tudi druge članke, ki obravnavajo aktualne teme: komentarje, intervjuje, krajše eseje, refleksije, recenzije knjig, filmov in gledaliških predstav ...

Čeprav so Razpotja vseslovenska revija, ki skuša zaobjeti celoten slovenski kulturni prostor, ima tudi svoje regionalno poslanstvo, zato ima posebno rubriko, posvečeno Goriški. Revija skuša dati glas predvsem mlajšim in neuveljavljenim avtorjem tako iz Slovenije kot iz tujine.

Podatki o založniku

 • Založnik: Društvo humanistov Goriške
 • Odgovorna oseba: Miha Kosovel, zakoniti zastopnik
 • Naslov: Ulica XXX. divizije 13a
 • Pošta: 5000 Nova Gorica
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 51 203 100
 • E-pošta: dhgoriske@gmail.com
 • Spletna stran:

Podatki o reviji

 • Glavni urednik: Miha Kosovel
 • Uredniški odbor: Mitja Jančar, Blaž Kosovel, Aljoša Kravanja, Luka Lisjak Gabrijelčič, Katja Pahor, Matija Potočnik Pribošič
 • Izhaja: Četrtletnik
 • Leto prvega izida: 2010
 • ISSN številka tiskane izdaje: 2232-2582
 • COBISS.SI-ID: 253649152
 • Spletna stran: www.razpotja.si

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila