Filter

 

Prijava uporabnika

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website:
Prijava

Navodila založnikom

Revije.si založnikom prvič v slovenskem prostoru ponuja enotno brezplačno spletno mesto, ki ga lahko uporabite za lastno promocijo, saj ponuja možnost celovite predstavitve vaše dejavnosti: založbe, revij, vsebin, ki jih pri posameznih številkah želite izpostaviti in približati širši javnosti. Ker želimo uporabnikom zagotoviti čim boljšo izkušnjo in jim ponuditi čim več uporabnih in koristnih podatkov, je vnos določenih vsebin obvezen (vnosi osnovnih podatkov o reviji, celotnih številk revij v formatu pdf,  njihovih naslovnic v formatu jpg, kazal z oznakami strani iz pdf-ja, odlomka iz vsebine, ki jo pri posamezni številki želite poudariti).

Vabimo pa vas tudi k vnosu dodatnih vsebin, za katere vam ponujamo možnost objave (angleških naslovov člankov v kazalu, slovenskih in angleških povzetkov, slovenskih in angleških ključnih besed), saj boste prav s temi vsebinami, ko bo portal vključen v mednarodne podatkovne baze, povečali prepoznavnost svojih založb in revij ter uporabnikom ponudili presežek, ki ga na drugih sorodnih portalih ne najdejo.

Na portal vnesite

  1. Pdf-je posameznih številk revije najmanj za obdobje od vključno avgusta 2014 do tekoče številke (pri čemer se bomo seveda držali pogodbenega dogovora, da na portalu ne bomo prikazovali številk, izdanih v obdobju zadnjih šestih mesecev, ampak le starejše).
  2. Naslovnice posameznih številk v jpg obliki.
  3. Natančne podatke o posamezni številki revije v obrazce, ki so zato predvideni, pri čemer je pri določenih poljih vnos podatkov obvezen, pri drugih pa poljuben. Prvo, drugo in tretjo točko vnosov morate vnašati sproti za posamezno izdano številko.
  4. Osnovne podatke o reviji, ki bo predstavljena na portalu (če še niso vneseni), ali njihove spremembe (če so že vneseni), prav tako pa tudi splošna obvestila. Te informacije posredujte urednicama, ki jih bosta vnesli na portal.

Za vnos potrebujete uporabniško ime in geslo.

  1. Vsi založniki revij, ki so trenutno vnesene na portal, boste prejeli uporabniško ime in geslo za dostop do administracije. Če želite geslo naknadno spremeniti, nam to sporočite.
  2. Če že vnašate materiale na portal Enotna cena knjige na spletni strani JAK, nam lahko posredujete tudi svoje že obstoječe uporabniško ime, tako da se boste lahko na portal Revije.si prijavljali z enakim uporabniškim imenom in geslom kot na portal Enotna cena knjige.
  3. Če uporabniškega imena za vnos na portal enotne cene knjige še nimate, prosimo, sporočite, kakšno uporabniško ime želite, da vam ga ustvarimo skupaj s poljubnim geslom.

Urednik portala, na katerega se obrnite v primeru dodatnih vprašanj, je Blaž Gselman.

 
Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!