Filter

 

Praznine 0/5 (2013)

Poudarjeno

'Pojem 'nevrednega življenja' (ali 'nevrednega, da se živi') se uporablja predvsem za posameznike, ki jih je treba šteti za 'neozdravljivo izgubljene' zaradi bolezni ali rane in pri polni zavesti o svojem stanju hočejo absolutno 'osvoboditev'.'1 Svoboda in osvoboditve danes postajajo vse bolj zanimivi in težko dosegljivi cilji. Vsak od nas si želi absolutno svobodo in osvoboditev v času, v katerem iščemo smisel in premišljujemo lastno pozicijo v živetem času, času umetniškega in kulturnega spreminjanja, političnih in gospodarskih sprememb, in hkrati s spremembami v času iščemo tudi teritorij suverenih odločitev, ki bi nas v prihodnjem živetem času pripeljali do svobode. Del teh časovnih operacij, vplivov je tudi sodobna umetnostna produkcija, ki se mora opredeljevati do časa, ki mu pripada, in ga mora v lastnih vizualizacijah tudi komentirati ter v relacijah do časa, ki ga živi, postavljati izjave strinjanja ali nestrinjanja. Čeprav se zdi, da ne pripadamo današnjemu času – nenehno se mu upiramo s tem, ko ga želimo spremeniti –, se moramo sprijazniti, da je ta čas samo naš, četudi ga vsak od nas podoživlja po svoje, je čas, ki ga moramo zaradi današnjih posledic na jutri začeti spreminjati zdaj in živeti realno, brez iluzij ali utopičnih želja oziroma pričakovanj. Ob tem pa mora vsak posameznik sprejemati realnosti tudi drugega, ker je realnost (še) 'nepredelan' ali (še) 'nedefiniran' pojem, vsak namreč realnost podoživlja po svoje, a vse to pripada našemu času, v katerem moramo misliti lastno realnost in hkrati sprejemati realnosti drugih, saj 'neozdravljivo izgubljeni' skupaj stremimo in ustvarjamo absolutno osvoboditev. Umetnostna dela v sebi vedno vključujejo zaznave dogajanja, političnih in družbenih sprememb, nevzdržnih gospodarskih razmer in odzivov v družbi ter so skupaj del nenehne spreminjajoče se kapitalistične vsakdanjosti. Umetnostno delo ni več zgolj le artefakt ali oblikovana materija, umetnost postaja materializacija miselnega in raziskovalnega procesa, materializacija vsakdanjega časa vsakega posameznika, ki v galerijski prostor hodi gledat in brat lastno realnost, lastni čas sedanjega in preteklega časa, umetnost pa mu prek vidnega ponuja narediti svet razumljivejši.

Iz prispevka: Uvodnik (Boris Beja )


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

 • Boris Beja :

  Uvodnik

 • Eva D. Bahovec:

  Foucault, Deleuze, Derrida: arhitektura v filozofiji, filozofija v arhitekturi

  več
  Ključne besede:

  arhitektura, teorija arhitekture, filozofija, dekonstrukcija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279910912)
 • Katarina Čakš:

  Prostor svobode

  več
  Ključne besede:

  arhitektura, urbanizem, javni prostor, urbani prostor Berlin


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279915008)
 • Frederic Jameson:

  Je prostor političen?

  več
  Prevod:

  Nejc Lebar


  Ključne besede:

  arhitektura, urbanizem, politika, prostor, teorija arhitekture


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279917312)
 • Tina Gregorič:

  V smeri nove arhitekture humanizma

  več
  Ključne besede:

  arhitektura, raziskovanje, arhitekturno projektiranje, teorija arhitekture


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279919872)
 • Jan Kocjan:

  Cedric Price – izjema (ali le logičen proizvod svojega časa)

  več
  Ključne besede:

  Cedric Price, arhitektura, raziskovanje, arhitekturno projektiranje


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279920896)
 • Anja Jelovšek:

  GPS slike

  več
  Ključne besede:

  tehnologija, umetnost, konceptualna umetnost


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279921152)
 • Sara Vrbinc:

  Identiteta mesta, konstruirana s posegom vizualij v javni prostor

  več
  Ključne besede:

  javni prostor, mesta, identiteta, vizualne komunikacije, oglaševanje


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279921920)
 • Sara Badovinac:

  Prenova Mladinskega centra Mengeš

  več
  Ključne besede:

  mladinski centri, Mladinski center Mengeš, prenova, arhitekturna prenova


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279929344)
 • Žiga Rošer:

  Izkušnja gradnje v drugem kulturnem okolju

 • Amila Kadribašič:

  Muzej vojne umetnosti v Sarajevu (z obstoječ zbirko ARS AEVI )

 • Anuša Pisanec:

  Afrika

  več
  Ključne besede:

  fotografije, umetniška fotografija, Afrika


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279930624)
 • Kaja Kraner:

  Težave z 'izstopom': režim umetnosti in poskus (re)definicije artivizma

  več
  Ključne besede:

  javni prostor, umetnost, politična umetnost, artivizem, teorija umetnosti, filozofija umetnosti


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279932672)
 • Miloš Kosec:

  Gradnja Jeruzalema – industrijska revolucija in iznajdba morale v angleški arhitekturi

  več
  Ključne besede:

  Anglija, arhitektura, stavbarstvo, angleška arhitektura, zgodovina, razvoj


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279937024)
 • Blaž Zabel:

  Svetovna književnost, svetovna umetnost: študij primera vile Rafut

  več
  Ključne besede:

  svetovna književnost, umetnostna zgodovina, arhitektura, arhitekti, vila Rafut


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 279938816)
 • Žiga Jagličić ,Denis Hitrec, Darja Jošić, Petra Hertl:

  Tivolski zaplet

 • Nuša Zupanc:

  Branje

  več
  Ključne besede:

  Claire Bishop, Umetni Pekli, Frederic Jameson, Kulturni obrat, Stojan Pelko, Vrzeli filma in arhitekture, Vladimir Nabokov, Strong opinions


Praznine 0/5 (2013) Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.