Filter

 
Revija Vsebina

Phainomena

Vsebinska predstavitev revije

Položaj humanosti na začetku tretjega tisočletja zahteva novo samorefleksijo na področju filozofije, nič manj pa tudi na področju kulture, umetnosti, religije in znanosti. Revija Phainomena odpira prostor novemu duhovnemu razgovoru iz fenomenološke in hermenevtične perspektive.

Revija Phainomena je bila prva specializirana revija za fenomenološko in hermenevtično filozofijo v Srednji in Vzhodni Evropi po padcu berlinskega zidu. Njena vloga je še vedno v tem, da združuje filozofe s tega geografskega področja, hkrati pa da v sodelovanju s filozofi iz Severne in Južne Amerike, Vzhodne in Južne Azije, Japonske, Kitajske ter Afrike odpira tudi globalne perspektive fenomenološke in hermenevtične filozofije.

Revija objavlja predvsem članke in prevode s področja fenomenologije, hermenevtike, socialne hermenevtike, filozofije religije, teorije znanosti, filozofije umetnosti in zgodovine filozofije, filozofije kulture. Recenzentske izvode knjig pošiljajte na naslov uredništva.

Revija izhaja štirikrat letno.

Podatki o založniku

 • Založnik: Inštitut Nove revije
 • Odgovorna oseba: Andrina Tonkli-Komel, glavna urednica
 • Naslov: Gospodinjska ulica 8
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 (1) 2444 560
 • E-pošta: institut@nova-revija.si
 • Spletna stran: http://phainomena.com/

Podatki o reviji

 • Glavni urednik: Andrina Tonkli-Komel
 • Uredniški odbor: Jan Bednarik, Tine Hribar, Valentin Kalan, Branko Klun, Dean Komel, Ivan Urbančič+, Franci Zore.
 • Mednarodni uredniški svet: Pedro M. S. Alves (Lisboa), Damir Barbarić (Zagreb), Rudolf Bernet (Leuven), Arno Baruzzi (Augsburg), Philip Buckley (Montreal), Donatella Di Cesare (Rome), Umesh C. Chattopadhyaya (Allahabad), Ion Copoeru (Cluj), Adriano Fabris (Pisa), Ioanna Kuçuradi (Ankara), Jean Grondin (Montreal), Jean François Courtine (Paris), Renato Cristin (Trieste), Lester Embree (Boca Raton), Günter Figal (Tübingen), Andrzej Gniazdowski (Warszawa), Klaus Held (Wuppertal), Heinrich Hüni (Wuppertal), Friedrich-Wilhelm von Herrmann (Freiburg), Dimitri Ginev (Sofia), Guy van Kerckhoven (Brussel/Bochum), Pavel Kouba (Prague) Thomas Luckmann (Konstanz), Javier San Martín (Madrid), Viktor Molchanov (Moscow), Tadashi Ogawa (Kyoto), Željko Pavić (Zagreb) Tatiana Shchyttsova (Minsk), Gunter Scholtz (Bochum), Hans Rainer Sepp (Freiburg), Önay Sözer (Istanbul), Silvia Stoller (Wien), Rainer Thurnher (Innsbruck), Peter Trawny (Wuppertal), Ugo Vlaisavljević (Sarajevo), Helmuth Vetter (Wien), Dan Zahavi (Copenhagen), Bernhard Waldenfels (Bochum), Andrzej Wierciński (Toronto), Ichiro Yamaguchi (Yokohama)
 • Izhaja: Revija izhaja štirikrat letno.
 • Leto prvega izida: 1992
 • ISSN številka tiskane izdaje: 1318-3362
 • ISSN številka spletne izdaje: 2232-6650
 • COBISS.SI-ID: 29705216
 • Spletna stran: http://phainomena.com/

Naročanje

 • Cena: Cena enojne št. je 10 eur, cena dvojne št. je 16 eur.
 • Kontakt:

  Gospodinjska ulica 8, Ljubljana 1000, tel. 386 (1) 2444 560, fax 386 (1) 2444 586

Obvestila

Publikacijo sofinancira Javna agancija za raziskovalno dejavnost Republike