Filter

 
Revija Vsebina

Otrok in knjiga

Vsebinska predstavitev revije

Revija Otrok in knjiga je edina strokovna revija v Sloveniji s področja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Ustanovljena je bila leta 1971 z namenom, da bi uveljavila mladinsko književnost kot pomembno ustvarjalno področje, ki ga je potrebno strokovno in sistematično obravnavati ter enakovredno proučevati v okviru literarne vede. Leta 1977 se je prvotni zbornik preoblikoval v revijo z dvema številkama na leto, od leta 2003 pa izhajajo tri številke letno.

Revija je s svojim skrbno načrtovanim konceptom in vztrajnim delom uspela pridobiti za sodelovanje pomembne domače in tuje strokovnjake. S tehtnostjo svojih prispevkov je postala nepogrešljiva spremljevalka literarnih teoretikov, učiteljev, vzgojiteljev, knjižničarjev, urednikov in študentov.

Med oblike dejavnosti revije sodi tudi organizacija simpozijev, okroglih miz in oblikovanje tematskih številk, s katerimi želimo podrobneje osvetliti posamezna strokovna vprašanja. Tako smo doslej pripravili posvetovanja o stripu, prevodni mladinski književnosti, kiču, tragičnem in komičnem v mladinski književnosti in perspektivah v mladinski književnosti in mnoga druga. Od leta 2004 pa skupaj z Mariborsko knjižnico izdajamo tudi monografske publikacije.

Podatki o založniku

  • Založnik: Mariborska knjižnica
  • Odgovorna oseba: Dragica Turjak, direktorica
  • Naslov: Rotovški trg 2
  • Pošta: 2000 Maribor
  • Država: Slovenija
  • Telefon: +386 2 235 21 00
  • E-pošta: info@mb.sik.si
  • Spletna stran: http://www.mb.sik.si/

Podatki o reviji

Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

Obvestila

Od leta 2015 so vse številke revije Otrok in knjiga (razen tekočega letnika) dostopne tudi v elektronski obliki v Digitalni knjižnici Slovenije (dLib.si).

 

Urednica revije Otrok in knjiga Darka Tancer – Kajnih je 2013 prejela priznanje Slovenske sekcije IBBY.