Filter

 

Otrok in knjiga 41/89 (2014)

Poudarjeno

Slikanica je lahko edinstveno umetniško delo, v katerem se besedilni in likovni del spojita v nerazdružljivo celoto, pri čemer pa je presenetljivo spoznanje, da v slikanicah na nivoju besedila ostajata nespremenjena le snov in tema, vse druge literarne prvine pa se spreminjajo glede na ilustracije. Bralec mora tako prebrati besedilo in ilustracije (tudi vse ilustracije, ki so vključene v parabesedilo) ter ob sopostavljanju obeh sporazumevalnih kodov razbirati in doživeti zgodbo.

Iz prispevka: Teorija slikanice (Janja Batič, Dragica Haramija)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

Razprave – Članki
 • Janja Batič, Dragica Haramija:

  Teorija slikanice

  PDF več

  Izvleček:

  Slikanica je posebna oblika multimodalne knjige, ki svojo tvarino hkrati izraža z jezikovnim

  in likovnim kodom. Vsaka slikanica ima tri temeljne sestavine, in sicer besedilo, ilustracije

  in vsebinsko-oblikovni odnos (interakcijo). Celostno literarno-likovno branje slikanic

  vzpostavlja globlje razumevanje slikanic, sestavljanje pomenov besedila in ilustracij

  namreč vpliva na transakcijo, tj. na prenos pomenov iz besedila na ilustracije in obratno.

  Ključne besede:

  mladinska književnost, slikanice, slovenske slikanice, jezikovni likovni kod, literarna teorija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 10354462)
 • Barbara Zorman:

  Intermedialne priredbe pripovedi o Kekcu

  PDF več

  Izvleček:

  Študija analizira ključna mesta intermedialnih predelav Vandotovih planinskih pripovedk

  o Kekcu, natančneje Galetovih filmov Kekec (1951) in Srečno, Kekec (1963) ter slikaniških

  priredb, s čimer potrdi dve izhodiščni domnevi. Prvič, z modernizacijo Vandotovih

  pripovedk v filmu in slikanicah stopa v ospredje predvsem otrokocentrična fokalizacija,

  ki poudarja humorne in zabavne elemente pripovedi, likov in prostora. Mitološke usedline

  folklornih pripovedi in z njimi numinozno doživljanje gora, poosebljeno v bajeslovnih

  bitjih, ki predstavljajo svarilno nagovarjanje mladega občinstva, pa v sodobnih priredbah

  Kekca bledijo. Drugič, priredbe Kekčevih dogodivščin predstavljajo slovenski primer

  premika težišča v intermedialni verigi priredb, pri čemer filmska reprezentacija postane

  ključno mesto, ki povratno določa bralske konkretizacije literarne predloge.

  Ključne besede:

  slovenska mladinska književnost, filmske priredbe, slikaniške priredbe


 • Karmen Erjavec:

  Medijska potrošnja in branje knjig pri slovenskih otrocih

  PDF več

  Izvleček:

  Članek predstavlja ugotovitve raziskave o času, ki ga otroci namenjajo medijski potrošnji,

  in o medijskem izpodrivanju branja. Anketa staršev in poglobljeni intervjuji z otroki so

  pokazali, da slovenski otroci (6–12 let) gledajo televizijo 2,3 ure na dan in le 15 minut

  dnevno berejo knjige. 11-letni fantje namesto branja knjig raje igrajo igrice na konzolah

  in/ali internetu.

  Ključne besede:

  mediji in otroci, medijska potrošnja, branje, Slovenija

   


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 32834397)

Odmevi na dogodke
 • Okrogla miza »Biblioterapija – kdo ali kaj, s kom in za koga?«

  PDF
 • Bralnice pod slamnikom 2014. Festival mladinske literature v Sloveniji – letos že četrtič

  PDF
 • Irena Miš Svoljšak:

  Neskončna svoboda domišljije

  PDF
 • Arjan Pregl:

  O vizualni pismenosti in ilustraciji na Slovenskem (Razmišljanje, ki vsebuje tudi krajšo recenzijo knjige Poetika slikanice)

  PDF več
  Ključne besede:

  slikanice, ilustracije


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 11019806)

Pogled na svoje delo
 • Izar Lunaček:

  Kako razmišljati v slikah

  PDF več
  Ilustracije:

  Izar Lunaček


  Ključne besede:

  knjige za otroke in mladino, izobraževalne publikacije za otroke in mladino, leposlovje, knjižna ilustracija, stripIBBY novice
 • Mednarodni dan knjig za otroke 2014

  PDF
 • Tilka Jamnik:

  51. sejem otroških knjig v Bologni

  PDF

Ocene – Poročila
 • Kristina Picco:

  Simpl (Marie-Aude Murail)

  PDF več
  Ključne besede:

  Simpl, Marie-Aude Murail, francoska književnost, mladinska književnost, recenzije, kritike


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 10904094)
 • Kristina Picco:

  Zastrupljene besede (Maite Carranza)

  PDF več
  Ključne besede:

  mladinska književnost, romanska književnost, otroci, mladostniki, spolno nasilje, recenzije


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 11019038)
 • Tanja Pogačar:

  1000 und 1 Buch 2013

  PDF več
  Ključne besede:

  avstrijske revije, "1000 und 1 buch", recenzije, ocene


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 11019550)
 • Desetnica 2014

  PDF
 • Tilka Jamnik:

  »Hrustljave in dišeče knjižne dobrote«. 22. Bologna po Bologni

  PDF
Otrok in knjiga 41/89 (2014) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.