Filter

 

O portalu

Kontakt

Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije


Metelkova ulica 2b
1000 Ljubljana

 

Urednik

Blaž Gselman
T: (01) 478 79 92
E: blaz.gselman@revije.si

 

 

Predstavitev portala

Portal Revije.si povečuje dostopnost in prepoznavnost slovenskih literarnih, humanističnih in drugih kulturnih revij doma in v tujini. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK) na portalu brezplačno zagotavlja prostor in tehnično podporo za predstavitev revij in založb, ki jih izdajajo. Portal deluje kot spletni arhiv, v katerem so prosto dostopne celotne številke revij. Kompleksne iskalne možnosti pa uporabniku omogočajo ciljno pregledovanje objavljenega revijalnega gradiva za raziskovalne, pedagoške, študijske in ljubiteljske namene.

Trenutno je na portalu Revije.si 28 revij, ki izhajajo z denarno podporo JAK. Posamezne številke revij so prosto dostopne šest mesecev po izidu.

Portal je prek iskalnikov povezan z osrednjim slovenskim knjižnim portalom Bližjiknjigi.si, na katerem je predstavljena celotna sodobna slovenska knjižna produkcija in ki deluje kot stičišče vseh ključnih členov knjižne verige. Portal Revije.si nameravamo priključiti tudi portalu Digitalna knjižnica Slovenije (dLib) ter evropskima portaloma Europeana in Eurozine.

 

Nastanek portala

Portal je Javna agencija za knjigo Republike Slovenije leta 2015 vzpostavila v okviru projekta, ki ga je prek Evropskega socialnega sklada delno financirala Evropska unija. Za tehnično podporo portala skrbi podjetje Tend, d. o. o., ki pri obdelavi metapodatkov sodeluje z Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK). Vsebino portala ureja JAK RS v sodelovanju z uredništvi revij.

Pogoji uporabe
  • Vsebina portala je namenjena samo za osebno uporabo.
  • Reproduciranje in uporaba vsebin v komercialne namene sta prepovedana.
  • Za namene objave revij na portalu založnik neizključno, prostorsko in časovno neomejeno in brezplačno na JAK prenese materialne avtorske pravice reproduciranja, shranitve v elektronski obliki in dajanja na voljo javnosti.