Filter

 
Revija Vsebina

Literatura

Vsebinska predstavitev revije

Revija Literatura je osrednji slovenski mesečnik za književnost, ki kot samostojna revija izhaja od leta 1989, ko se je odcepila od revije Problemi. V skoraj 25 letnikih je doslej izšlo že skoraj tristo številk v skoraj dvesto zvezkih revije. V zadnjih letih izhaja v osmih zvezkih, po štiri enojne in dvojne številke letno.

Mesto v reviji najdejo izvirna in prevedena poezija in proza, izvirni in prevedeni eseji, tematski bloki (v zadnjem času so bili med najodmevnejšimi Slovenska literatura in film, Slavljenje hibridnosti – o postkolonializmu, Ut »musica viva« poesis – o literaturi in glasbi, Literatura in strip), intervjuji ter daljše in krajše knjižne ocene, v zadnjem času tudi strip.

Vlogo glavnega oziroma odgovornega urednika so v minulih dvajsetih letih zasedali Jani Virk, Vid Snoj, Igor Zabel, Igor Bratož, Tomo Virk, Matevž Kos, Samo Kutoš, Andrej Blatnik, Urban Vovk in Primož Čučnik.

Podatki o založniku

 • Založnik: Literarno-umetniško društvo Literatura
 • Odgovorna oseba: Urban Vovk, predsednik
 • Naslov: Erjavčeva cesta 4
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 251 43 69
 • E-pošta: ludliteratura@yahoo.com
 • Spletna stran: http://www.ludliteratura.si/

Podatki o reviji

 • Glavni urednik: Primož Čučnik
 • Uredniški odbor: Urban Vovk, Andrej Blatnik, Ana Geršak, Andrej Hočevar, Gaja Kos, Tina Kozin, Katja Perat, Uroš Zupan
 • Izhaja: Dvomesečnik
 • Leto prvega izida: 1989
 • ISSN številka tiskane izdaje: 0353-5622
 • COBISS.SI-ID: 3468546
 • Spletna stran: http://www.ludliteratura.si/revija/
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila