Filter

 
Revija Vsebina

Likovne besede

Vsebinska predstavitev revije

Likovne besede: revija za likovno umetnost  je osrednja nacionalna strokovna publikacija za področje likovne in vizualne umetnosti, ki jo ZDSLU kontinuirano izdaja že od leta 1985.

Likovne besede so do leta 2010 izhajale v obliki dveh dvojnih številk letno, od strukturnih sprememb državnega financiranja pa s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije do leta 2016 izhajamo v obsegu dveh enojnih številk letno. Trudimo se za vzpostavitev prejšnjega stanja, saj pokrivamo izrazito vrzel pisanja o likovni umetnosti v slovenskem kulturnem prostoru.

Revija je opremljena z barvnim slikovnim gradivom, povprečni obseg posamezne izdaje je 120 strani, namenjena pa je vsem ljubiteljem umetnosti, zbiralcem, vizualnim ustvarjalcem, likovnim teoretikom, umetnostnim zgodovinarjem in likovnim pedagogom.

Izdaje revije Likovne besede so zasnovane tematsko: Med nebom in zemljo; Arte-fakt?; Ženske v umetnosti; Pogledi na slovensko umetnost; Umetnost in čas; Sanje psihoanaliza in umetnost; Potovanje, Razstava, Barva, nekaj odtenkov, Presežna vrednost umetnosti, ipd.

V stalnih rubrikah Okrogla miza in Intervju objavljamo pogovore z domačimi in tujimi vizualnimi umetniki, kuratorji, teoretiki ... Vsako izmed okroglih miz organiziramo sami, v prostorih revije ali drugod.

Objavljamo likovne kritike, esejistična besedila, interpretacije, teorijo, pa tudi zapiske umetnikov (dnevnike, razmišljanja) in avtorske strani umetnikov, ki so zasnovane prav za našo revijo.

Besedila in vsebino pripravlja strokovna ekipa uredništva v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki za likovno umetnost z nacionalnega in mednarodnega področja. Glavna in odgovorna urednica je od 2001 slikarka in grafičarka Mojca Zlokarnik. Kot urednica ji je od 2009 v podporo kuratorica in kritičarka Petja Grafenauer.

Glavni in odgovorni uredniki Likovnih besed so bili slikarji Borko Tepina in Maksim Sedej ml. (1985-1989), Borko Tepina (1989-1995), Milan Golob in Robert Lozar (1996-2000), Mojca Zlokarnik in Andrej Brumen (2001-2002).
Leta 1991 sta kot urednici Likovnih besed sodelovali umetnica Alenka Pirman in umetnostna zgodovinarka in direktorica SCCA Ljubljana Barbara Borčić. Od 2003 - 2010 je kot urednica sodelovala kuratorica ter direktorica MGLC Ljubljana Nevenka Šivavec.
V uredništvu so med (2003 in 2013) sodelovale še umetnica in teoretičarka Polona Tratnik, urednica in kritičarka Urška Jurman, kritičarka in kuratorica Petra Kapš, umetnostna zgodovinarka in teoretičarka Beti Žerovc, teoretičarka Mojca Puncer ter umetnostna zgodovinarka Sara Živkovič.
Za Likovne besede slikar in teoretik Jožef Muhovič že vrsto let pripravlja Prispevke za slovenski likovno-teoretski terminološki slovar.

Podatki o založniku

 • Založnik: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
 • Odgovorna oseba: Aleš Sedmak, predsednik
 • Naslov: Komenskega ulica 8
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 433 04 64
 • E-pošta: zdslu@zveza-dslu.si
 • Spletna stran: http://zdslu.si/

Podatki o reviji

 • Glavni urednik: Mojca Zlokarnik
 • Odgovorni urednik: Petja Grafenauer, Mojca Zlokarnik
 • Uredniški odbor: Petja Grafenauer
 • Urednišni svet: Darko Slavec (predsednik), Simona Erjavec (podpredsednica), Črtomir Frelih, Robert Lozar, Aleš Sedmak, Jurij Selan, Aleš Vaupotič
 • Izhaja: Tri- do petkrat letno
 • Leto prvega izida: 1985
 • ISSN številka tiskane izdaje: 0352-7263
 • COBISS.SI-ID: 16307458
 • Spletna stran: http://www.likovnebesede.org/
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila