Filter

 
Revija Vsebina

Kino!

Vsebinska predstavitev revije

KINO! je časopis za film in filmsko.
KINO! temelji na prepričanju, da film še zdaleč ni mrtev niti docela rojen, temveč se na novo poraja z vsako dobo, ki se prepoznava v njegovih videnjih.
KINO! si prizadeva za razširjanje filmske kulture kot načina premagovanja zablod, ki film reducirajo na industrijski izdelek in gledalca na potrošnika.
KINO! je prostor zlitja impulzov svobodne ustvarjalnosti. Verjame v nujnost prebijanja okvirjev obstoječega družbenega konsenza in preseganja uveljavljenih modusov eksistence.
KINO! se postavlja na tisto izhodišče aktualnosti, ki se tukaj in zdaj zoperstavlja zahtevam kapitalizma v njegovi tržni logiki razvrednotenja vsakršne oblike upora proti sebi v zgolj še eno vrsto blaga.
KINO! ne ločuje med lokalnim in univerzalnim, marveč zagovarja stališče, da lahko lokalno s svojimi značilnostmi opredeljuje univerzalne procese z enako verodostojnostjo, kot to zmorejo določila splošnosti.
KINO! vzpostavlja prostor za dejavno komunikacijo tokov filmske zavesti, ki zavračajo idejo političnih meja in kulturnih pregrad.
KINO! se zaveda, da film potrebuje gledalca zaveznika, ki s svojim videnjem prispeva k skupni vsoti avtentičnega filmskega dogodka. Zato se zavzema za poglabljanje zaveze med občinstvom in ustvarjalcem.
KINO! prisega na načelo mobilizacije pogleda, ki užitek plemeniti z zavestjo, da je kinematografično dejanje lahko prizorišče dejavnega soočenja filmarjevega in gledalčevega videnja, kjer se odpirajo poti k osvoboditvi izpod jarma ustaljene recepcijske logike.KINO! zavrača idejo gledalca kot objekta. Spoštuje ga kot subjekt s polno odgovornostjo, ki lahko v lastni - pogosto marginalizirani, zatirani, izkoriščani ali razosebljeni - bivanjski poziciji prepoznava možnost izbire in najde prostor samozavedanja ter (re)akcije.
KINO! je neprofiten, neodvisen in utopičen prostor.
KINO! vodi prepričanje, da je z vidika kreacije ključnega pomena prav vidik utopije. Utopije, ki filmsko umetnost spaja z njeno dobo in zgodovinskim mestom njenega vznika. Utopičnosti, v kateri se skozi historično perspektivo gleda filme v preteklosti, ki se začenja tukaj in zdaj, a tudi v prihodnosti, ki se je začela pred stoletjem.
KINO! sledi zahtevi, da se je prežetosti našega časa z brezkončno destruktivno silo treba upirati z revolucijo primerljive kreativne energije, ki naj okrepi spomin, razjasni sanje in podobam dovoli pomeniti!

Podatki o založniku

 • Založnik: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!
 • Odgovorna oseba: Maja Krajnc, predednica
 • Naslov: Na jami 11
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 515 42 31
 • E-pošta: petittournesol@gmail.com
 • Spletna stran: http://www.e-kino.si/

Podatki o reviji

 • Glavni urednik: Maja Krajnc
 • Odgovorni urednik: Maja Krajnc
 • Uredniški odbor: Maja Krajnc, Sabina Autor, Nil Baskar, Jurij Meden, Andrej Šprah
 • Drugi sodelavci: Lektorica: Mojca Hudolin; prelom in oblikovanje: Miha Žargi; oblikovna zasnova revije: Maja Rebov
 • Izhaja: Trikrat letno
 • Leto prvega izida: 2007
 • ISSN številka tiskane izdaje: 1854-9357
 • COBISS.SI-ID: 232501760
 • Spletna stran: http://www.e-kino.si/
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena: Cena enojne številke 15€; dvojne 17€. Celoletna naročnina (enojna plus dvojna številka) 30€; za pravne osebe 32€.
 • Kontakt:

  urednistvo@e-kino.si; 041 898 021 in 040 720 717

Obvestila