Filter

 
Revija Vsebina

Keria

Vsebinska predstavitev revije

Keria: studia Latina et Graeca (v grščini »satovje«) je osrednja slovenska revija za vsa področja grških in latinskih študijev si prizadeva za dialog med znanostjo, šolo in širšim področjem kulture. Izhaja dvakrat letno, objavlja pa izvirne razprave, prevode, didaktične prispevke, eseje, ocene knjig in druge relevantne prispevke na temo klasične antike in njene recepcije, latinskega in bizantinskega srednjega veka, latinskega humanizma ter sodobnega grškega jezika in kulture.

Podatki o založniku

 • Založnik: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Odgovorna oseba: Matevž Rudolf, vodja založbe
 • Naslov: Aškerčeva cesta 2
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 241 11 81
 • E-pošta: znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si
 • Spletna stran: http://revije.ff.uni-lj.si/

Podatki o reviji

 • Glavni urednik: Marko Marinčič
 • Uredniški odbor: Rajko Bratož, Alenka Cedilnik, Varja Cvetko Orešnik, Kajetan Gantar, Matej Hriberšek, Gorazd Kocijančič, Brane Senegačnik, Vladimir Simič, Primož Simoniti, Svetlana Slapšak, Maja Sunčič, Agata Šega, Barbara Šega Čeh, Miran Špelič, Boris Vezjak, Tadej Vidmar, Sonja Weiss, Franci Zore, Igor Ž. Žagar
 • Izhaja: Polletnik
 • Leto prvega izida: 1999
 • ISSN številka tiskane izdaje: 1580-0261
 • ISSN številka spletne izdaje: 2350-4234
 • COBISS.SI-ID: 99551488
 • Spletna stran: http://revije.ff.uni-lj.si/keria
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila