Filter

 
Revija Vsebina

Kekec

Vsebinska predstavitev revije

Revija Kekec izhaja že od leta 1960. Takrat se je imenovala Kurirček, od leta 1991 pa se je preimenovala v Kekca. Kekec je edina slovenska literarna revija za otroke drugega in tretjega triletja osnovne šole z izjemno tradicijo.V letu 2015 bodo Kekca oblikovali najboljši slovenski pisatelji, pisateljice, ilustratorji, ilustratorke, strokovnjaki za mladinsko književnost in društvo Bralna značka Slovenije. Lila Prap, Slavko Pregl, Polonca Kovač, Zvonko Čoh, Igor Saksida, Majda Koren, Damijan Stepančič, Barbara Gregorič Gorenc, Ana Razpotnik Donati, Tatjana Kokalj, Dušica Kunaver, Andreja Virk Žerdin, Santiago Martín, Adriano Janežič, Andreja Gregorič, Tina Perko, Andrej Čakš, Bori Zupančič, Marjan Kovačevič Beltram, društvo Bralna značka Slovenije in mnogi drugi so trdno zagotovilo, da je Kekec najboljša literarna revija za mlade bralce!

Podatki o založniku

Podatki o reviji

  • Glavni urednik: Primož Mušič
  • Uredniški odbor: Barbara Mušič, Lilijana Praprotnik Zupančič, Alenka Sottler, Igor Saksida
  • Izhaja: Mesečnik
  • Leto prvega izida: 1991
  • ISSN številka tiskane izdaje: 1318-1408
  • COBISS.SI-ID: 27601920
  • Spletna stran: www.zalozbamladika.si
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

  • Cena:
  • Kontakt:

Obvestila