Filter

 

Fotografija 0/53–54 (2012)

Poudarjeno

Na prvi pogled tvorijo prispevki te številke refleksijo o umetnosti, o razmerju med fotografijo in umetnostjo, fotografom kot umetnikom in fotografijo kot umetnostjo. A enako konsistentno nam prispevki izrisujejo drugo zgodbo, ki odnosu realno-imaginarno dodaja vzporedno dimenzijo materialno-monetarno. Pohod digitalne fotografije že od samega začetka spremlja ontološki strah pred izgubo resničnega (izgubo indeksikalnosti), vendar kot nas opozarja Peter Osborne, gre tu za več kot le fotografiji lastno refleksijo, gre namreč za nelagodje družbe, ki temelji na menjalnih odnosih, katerih vrednost ni več določena v realnem sektorju temveč v »neresničnem« finančnem sektorju. Sprememba valute fotografije iz srebrne v digitalno podlago načenja odnos med fotografskim aparatusom in njegovim operaterjem-umetnikom zgolj površinsko. Veliko pomembnejši za ta odnos je – kot nam dajejo slutiti odgovori Damjana Kocjančiča (fotografija kot intuitivno vizualiziranje v svetu, ki si zaradi genocidnosti globalnega kapitalizma ne zasluži preživetja), socialno-politični »žalostni humor« Marcosa Lópeza ali pogovor Tanje Lazetić in Dejana Habichta o fotoknjigi kot »prostoru izjavljanja«, raziskovanja medija zunaj dominantnih institucij in prevladujočih estetsko-tehničnih standardov – širši okvir družbenih odnosov. Slednjega se prek vprašanja identitete lotevajo tudi Dermis P. León s poskusom mapiranja »razseljene« latinskoameriške fotografije in v knjižnih recenzijah predstavljena opusa Laurel Nakadate in Catrine Val (stališče ženske).

Iz prispevka: Dekla umetnosti? (Ilija T. Tomanić)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

Uvodnik
 • Ilija T. Tomanić:

  Dekla umetnosti?

  PDF več
  Ključne besede:

  umetnost, fotografija, teorija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 31834461)

Intervju
 • Miha Colner:

  Iskanje brezčasnosti s fotografijo: intervju z Damjanom Kocjančičem (DK)

  PDF več

  Izvleček:

  DK je eden najpomembnejših domačih predstavnikov sodobne fotografije, ki je v

  preteklih dveh dekadah kontinuirano ustvaril specifičen in prepoznaven avtorski

  izraz. Izhajajoč iz (sub)kulturniškega podzemlja je v polje avtorske fotografije vnesel

  specifično izraznost, ki temelji na vizualnih metaforah z nespregledljivo družbeno

  kritično noto. V letih po 1990 je opozoril nase s posameznimi (samostojnimi) deli

  in ciklusi, ki so bodisi potekali daljše časovno obdobje (serije The War, Animal,

  Silence) bodisi nastajali v maniri hipne avtorske reportaže (serija Trn). Po veliki

  pregledni razstavi in monografiji Prehajanja k modernim skrbem (2008) se je konec

  leta 2011 zgodila krstna predstavitev nove produkcije, ki nakazuje nadaljevanje

  njegovega ustvarjalnega razvoja. V Centru za sodobno fotografijo Photon je bila na

  ogled postavljena razstava Pričevanja, ki je naznanila dokončen preskok v studijsko

  ‒ režirano fotografijo. Prav nova produkcija pa je bila iztočnica za pričujoči pogovor,

  s katerim sva poskušala omenjeni dolgoročni ciklus analizirati z vidika celotnega

  umetnikovega opusa.

  Ključne besede:

  slovenski fotograf, intervju


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 276136704)
 • Tomaž Črnej:

  Duhovita, toda žalostna oblika humorja: intervju z Marcosom Lópezom

  PDF več
  Prevod:

  Lučka Rednak


  Izvleček:

  Če bi morali izpostaviti le nekaj kamenčkov iz mozaično prepletenih zgodb

  argentinskega fotografa Marcósa Lopeza (1958), ki so shranjeni, kot pravi sam, na

  trdem disku v njegovi glavi, bi bili to zagotovo pojmi, ki so tako ali drugače povezani

  z Latinsko Ameriko: Che Guevara, Argentina, Frida Kahlo, konkvistadorji, Mehika,

  Río de la Plata, Venezuela, Evo Morales, Gabriel García Márquez, Diego Rivera,

  Glauber Rocha, Bolivija, pop latino, Álvarez Bravo, ZDA. Takoj ko pa bi Lopezov

  pojmovni slovar razširili prek meja Latinske Amerike, pa bi prišli do izrazov, kot so:

  Rembrandt, Zadnja večerja, gledališče, nogomet, Mala morska deklica (Den lille

  havfrue), tragedija, eksces, kapitalizem, nadrealizem, Evropa, svet. Marcós Lopez

  pravi, da ga privlači umetnost, ki je preprosta, popularna in moderna. Njegovo delo

  zaznamuje nekakšna razigrana sproščenost ob mozaičnem kolažiranju različnih

  simbolov, ikon, podob iz najrazličnejših virov (poleg vizualnih tudi leposlovnih,

  zgodovinskih). Najboljši primer tega pristopa je fotografija Morski deček iz Ría de

  la Plata (El Sireno del Río de la Plata, 2002), ki je re-kombinacija in re-interpretacija

  danske Male morske deklice in stereotipne podobe latinskoameriškega moškega,

  pospremljena z zgodovino kolonizacije Latinske Amerike, refleksijo na »kolonialne«

  razmere v svetu umetnosti in zgodovino Argentine (simbolnega pomena Srebrne

  reke [Río de la Plata], po kateri so v osrčje celine pluli konkvistadorji in v katero

  so med argentinskim vojaškim udarom metali politične oporečnike). Marcos za to

  fotografijo pravi , da je »duhovita, toda … žalostna oblika humorja«. In to je tudi

  najboljša oznaka za vse njegove do skrajnosti pripeljane, humorne in ironične

  fotografske konstrukcije.

  Ključne besede:

  argentinski fotograf, intervju


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 276137728)

Pogovor
 • Tanja Lažetić, Dejan Habicht:

  Fotoknjiga

  PDF več
  Ključne besede:

  fotoknjiga, razstavni prostor, fotografija v knjigiRegija
 • Dermis P. León:

  Razseljenost, razhajanje in čas v latinskoameriški fotografiji

  PDF več
  Prevod:

  Dragana T. Trivundža


  Izvleček:

  V tem eseju sta namenoma izpuščena najbolj »priljubljena« žanra, ki sta zgodovinsko definirala latinskoameriško fotografijo – dokumentarna fotografija

  in fotožurnalizem. Namenoma, saj avtorica želi predstaviti »razseljenost« in

  »»razločevanja« z drugimi koncepti. Štiri umetnike (Ricano Cinthya Soto, Fernando

  Montiel Klinta, Alexander Apóstola in Alessandro Sanguinetti) namreč druži prav

  vprašanje scenografije. Ti avtorji prikazujejo različne vizualne lastnosti, s katerimi

  se odmikajo od fotografije, kot je sicer razumljena na latinskoameriški sceni. V

  nasprotju s prejšnjimi desetletji – in to ne velja samo za Latinsko Ameriko – je fotografija bolj jezik, ki se približuje različnim umetniškim diskurzom ali »programom«

  vsakega avtorja, in ne označuje enotnega pristopa ali enotne oblike. Prispevek

  zatrjuje, da izbrani avtorji delujejo znotraj zmožnosti fotografije, ki se transformira

  v jezik. Ustvarjanje v tem smislu pa je to, kar vse bolj določa različne zemljevide in

  področja posamičnih regij v Latinski Ameriki.

  Ključne besede:

  Latinska Amerika, umetniška fotografija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 276139264)

Recenzija razstave
 • Miha Colner:

  Dokument družbenega tkiva: Gillian Wearing, Whitechapel Gallery, London 29. 3.–18. 6. 2012.

  PDF več
  Ključne besede:

  Gillian Wearing, razstava, London, recenzijaRecenzija knjige
 • Julija Csipö:

  Laurel Nakadate: 365 Days: A Catalogue of Tears

  PDF več
  Ključne besede:

  recenzija


 • Ksenija Berk:

  Stefan Heyne: Speak to Me

  PDF več
  Ključne besede:

  recenzija, fotografija, subjektivnost, svetloba, senca, barve, ocena, poročilo


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 36952365)
 • Ksenija Berk:

  Christopher Phillips, Noriko Fuku : Heavy Light: Recent Photography and Video from Japan

  PDF več
  Ključne besede:

  recenzija, fotografija, Japonska, ocena, poročilo


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 36952621)
 • Irena Jurca:

  Photoport

  PDF več
  Ključne besede:

  kulturno fotografsko društvo, recenzija, ocena, poročilo


 • lija T. Tomanić:

  Catrine Val: Feminist

  PDF več
  Ključne besede:

  fotomonografija, recenzija, ocena, poročilo


 • Kaja Poteko:

  Arno Schmidt: Als Fotograf/Photographer

  PDF več
  Ključne besede:

  nemški pisatelj in fotograf, recenzija, ocena, poročiloTeorija
 • Peter Osborne:

  Neskončna menjava: Družbena ontologija fotografske podobe

  PDF več
  Prevod:

  Domen Kavčič


  Izvleček:

  Pričujoči sestavek pristopa k problemu ontologije »postdigitalne« fotografske podobe zgodovinsko, prek pojmovanja fotografije kot zgodovinske celote fotografskih

  form. Zagovarja, prvič, da je fotografijo najbolje razumeti ne kot posebno umetnost

  ali medij, ampak kot formo podobe, ki jo ustvarja; drugič, da je fotografska podoba

  glavna družbena forma digitalne podobe (trenutno zgodovinsko prevladujoče oblike

  podobe nasploh); in tretjič, da ni nikakršnega temeljnega ontološkega razločka

  glede indeksikalnosti med fotografsko ustvarjenimi digitalnimi podobami in tistimi,

  ki jih ustvarja fotografija, ki temelji na kemiji. »Strah glede resničnosti«, ki ga vzbuja

  digitalizirana podoba, izvira od drugod, iz ontoloških posebnosti družbene vrednostne forme v družbah, ki temeljijo na menjalnih odnosih. Ločevanje med »dogodkom zajema« in »dogodkom vizualizacije« nas vodi do trditve, da je razločevalna

  značilnost digitalne podobe ravno v njenem potencialu neskončnega pomnoževanja

  vizualizacij. Neskončne možnosti družbenih menjav, ki jih ustvarja abstrakcija vrednosti od rabe, v digitalni podobi najdejo sebi enako vidno obliko.

  Ključne besede:

  fotografija, umetnost, filozofija umetnosti, družbena ontologija, fotografsko, digitalna podoba, postdigitalizacija, fotografska forma, družbena forma, vrednostna forma, družbena menjava


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 276140032)
 • Monika Vrečar:

  Sodobni muzej in dokument: prisotnost in pomen fotografskega dokumenta v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova

  PDF več

  Izvleček:

  Prispevek se ukvarja z vprašanjem dokumentacije umetnine ter njenim uvrščanjem

  v kontekst sodobnih umetniških muzejev. Če je bil tradicionalni moderni muzej

  usmerjen v ustvarjanje univerzalnega zgodovinskega kanona, je struktura sodobnega muzeja bolj naklonjena pluralnosti pripovedi in heterogenosti zgodovin, to pa

  so zagotovo tudi spremembe, ki zanimajo sodobno umetniško produkcijo. V kontekstu sodobne umetnosti tako srečamo več vrst dokumentiranja: od reprezentacije efemernih umetniških del do proizvajanja same umetnosti z dokumentiranjem. Pri

  tem pa se zastavlja vprašanje, kako se muzejska logika odziva na te spremembe

  v namembnosti dokumenta in dokumentiranja v umetnosti. Pri tem je vključena

  obravnava nekaterih primerov iz novoustanovljenega slovenskega Muzeja sodobne

  umetnosti Metelkova (MSUM); v njegovih zbirkah lahko opažamo veliko prisotnost

  fotografskega medija, večinoma pa gre za reprezentacijo umetniških form, ki jih ni

  mogoče zajeti drugače kot z dokumentiranjem.

  Ključne besede:

  Muzej sodobne umetnosti Metelkova, muzej, fotografija, umetnost, dokumentacija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 14061366)

Kratka zgodba
 • E. W. Hornung:

  Pokvarjeni negativ

  PDF več
  Prevod:

  Eva Erjavec


  Izvleček:

  Pokvarjeni negativ je zgodba o Dicku, perfekcionističnemu fotografskemu umetniku, ki mu kljub vsej previdnosti, natančnosti in profesionalnosti vsaj enkrat

  spodleti. Dick na neki posesti prakticira tisto, kar sicer sovraži: ustvarja serijo

  skupinskih fotografij. Da bi se temu izognil, v trenutku sprejme naključno ponudbo,

  da bi fotografiral kravo in tele. Po opravljenem delu se vrne na posestvo in pripravi na razvijanje negativa, vendar ga zmoti priložnost za posnetek, o katerem

  sanja ‒ speči model, predmet njegovega poželenja. Ves razburjen fotografijo sicer

  posname, a spregleda, da speči model v resnici ne spi. Dekle se je namreč odločilo

  maščevati in preizkusiti Dickovo ljubezen (uničiti fotografijo, ki jo je ravno posnel).

  Skupaj začneta razvijati negativ, ki razkrije, da je Dick pred fotografiranjem pozabil

  zamenjati ploščo in na isto ploščo posnel dve fotografiji. Rezultat? Lepotica in zver

  obenem.

  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 276143104)
 • H. G. Wells:

  Umetnost priprave na portretiranje

  PDF več
  Prevod:

  Eva Erjavec


  Izvleček:

  Z zgodbo s povednim naslovom Umetnost priprave na portretiranje, ki je zgrajena

  kot pogovor med stricem in nečakom, Wells zapiše tudi enega najkrajših možnih

  povzetkov umetnosti priprave na portretiranje. Gre za dialog med sorodnikoma,

  strica in nečaka, ki poteka ob pregledu albuma fotografij, kar prvega napelje h

  kritiziranju najpogostejših in najpriljubljenejših načinov ustvarjanja portretnih

  podob. Nečaku pripoveduje, da so posamezniki na njih preveč umetni, narejeni,

  odmaknjeni od vsakdanjega življenja, skratka, preveč popolni, brezhibni. »Sovražim

  človeka, ki ni malo razmršen in namaščen,« v zgodbi ocenjuje stric in se v svojem

  razmisleku posveti tudi sodbi o raznih fotografskih trikih in retuširanju, krajši

  monolog, poln metafor, pa dopolni še s primerjavo portretiranja nekoč in danes.

  Četudi stric pozdravlja nekatere spremembe, njegova ključna ideja ostaja, da je

  portretiranje neke vrste ponarejanje zgodovine in ustvarjanje laži za potomce, ki bi

  iz fotografij, če bi se portretiranci tega zavedali in bi se poučili o pravilnem načinu

  obnašanja pred kiklopskim očesom fotoaparata, lahko izvedeli bistveno več od

  tistega, kar prikazujejo portreti, prilagojeni zahtevam trga.

  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 276143872)

Na kratko
 • PDF več

  Izvleček:

  Photography's Other Histories (uredila Christopher Pinney in Nicolas Peterson); Philosophy of Photography; Napoved razstave v galeriji Photon – Centru za sodobno fotografijo: Stane Jagodič,

  Odvod fotografije (zgodnja dela: 1970–1985); Napoved razstave v Galeriji Fotografija: Jane Štravs:

  Dahab; Štiri leta Oddelka za fotografijo / VIST


Povzetki/Abstracts
 • PDF več
  Ključne besede:

  Miha Colner, Tomaž Črnej, Dermis P. León, Peter Osborne, Monika Vrečar, E. W. Hornung, H. G. Wells,Življenjepisi/Biographies
 • PDF več
  Ključne besede:

  Damjan Kocjančič, Marcos López, Dejan Habicht, Tanja Lažetić, Dermis P. León, Gillian Wearing, Peter Osborne, E. W. Hornung, Monika Vrečar, H. G. Wells


Fotografija 0/53–54 (2012) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.