Filter

 
Revija Vsebina

Cicido

Vsebinska predstavitev revije

Cicido je revija za otroke v predšolskem obdobju, zelo primerna je tudi za začetniške bralce. Izhaja od septembra 1998. Posebno pozornost namenja izvirnemu slovenskemu leposlovju, izvirni slovenski ilustraciji ter glasbi za otroke. Spodbuja estetsko občutljivost otrok, pri čemer se dotika najrazličnejših tem in področij (film in animirani film, gledališče, muzeji, galerije, naravoslovje); posega na različna področja intelektualne vzgoje in socialnega učenja ter spodbuja ustvarjalnost otrok (likovne delavnice, natečaji). Izhaja mesečno. Na leto izide 11 številk, od teh je ena  poletna  dvojna.

Podatki o založniku

 • Založnik: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana
 • Odgovorna oseba: Peter Tomšič, predsednik uprave
 • Naslov: Slovenska cesta 29
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 241 32 20
 • E-pošta: cicido@mkz.si
 • Spletna stran: http://www.mladinska.com/

Podatki o reviji

 • Odgovorni urednik: Slavica Remškar
 • Uredniki: Maja Žugič, Jasna Merc
 • Urednišni svet: Ljubica Marjanovič Umek (predsednica)
 • Izhaja: Enajstkrat letno
 • Leto prvega izida: 1998
 • ISSN številka tiskane izdaje: 1408-6786
 • COBISS.SI-ID: 12824722
 • Spletna stran: http://www.mladinska.com/cicido
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila