Filter

 
Revija Vsebina

Časopis za kritiko znanosti

Vsebinska predstavitev revije

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo je uveljavljena družboslovna in humanistična znanstvena revija, ki jo je v času študentskih nemirov v začetku sedemdesetih let ustanovila skupina radikalnih študentov in mlajših intelektualcev z namenom, da odprejo teoretski forum, kjer bo lahko nastopala tista znanost, ki se hoče oblikovati v toku refleksije najaktualnejših družbenih gibanj.

Revija je danes zavezana kritični obravnavi radikalnih pristopov in teorij družbenih gibanj in alternativnih političnih praks, socialno-ekoloških vprašanj, kulturnih študij in študij spola, znanstveno-tehnoloških sprememb, medijskih in komunikacijskih teorij, rizičnih tehnologij, socialno-pedagoških tem, marginalnosti, odvisnosti, hendikepiranosti itd., ki so jih obravnavali domači in tuji avtorji različnih strok. Prav razvijanje transdisciplinarnosti pri obravnavi različnih družbenih fenomenov je temelj uredniške politike.

Uredništvo in avtorji uporabljajo in premišljujejo tako klasične kot sodobne teoretske koncepte, poleg tega prevajajo tekste, pišejo recenzije in intervenirajo v javni prostor.

Podatki o založniku

 • Založnik: Beletrina, zavod za založniško dejavnost, Inštitut Časopis za kritiko znanosti
 • Odgovorna oseba: Mitja Čander, direktor
 • Naslov: Borštnikov trg 2
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 200 37 00
 • E-pošta: info@zalozba.org
 • Spletna stran: http://www.ckz.si/

Podatki o reviji

 • Glavni urednik: Mitja Velikonja
 • Odgovorni urednik: Nina Kozinc
 • Uredniški odbor: Sandi Abram, Jernej Amon Prodnik, Uršula Berlot, Barbara Beznec, Marta Gregorčič, Tatjana Greif, Nikolai Jeffs, Andrej Kurnik, Katarina Majerhold, Polona Mozetič, Andrej Pavlišič, Danijela Tamše, Primož Turk, Mitja Velikonja, Boris Vezjak, Simona Zavratnik
 • Izhaja: Četrtletnik
 • Leto prvega izida: 1973
 • ISSN številka tiskane izdaje: 0351-4285
 • COBISS.SI-ID: 672783
 • Spletna stran: http://www.ckz.si/
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila