Filter

 
Revija Vsebina

Borec

Vsebinska predstavitev revije

Borec, revija za zgodovino, antropologijo in književnost je ena najstarejših slovenskih revij in edina, ki sistematično in meddisciplinarno obravnava zgodovino in kulturo antifašizma in sodobnih naprednih družbenih gibanj, ki so tudi teoretsko osmišljena.

Ustanovljena je bila decembra 1948 kot mesečnik za objavljanje spominskih in zgodovinopisnih zapisov o antifašističnem osvobodilnem boju in njegovem mednarodnem pomenu. Prva številka je izšla leta 1949 in od takrat revija izhaja nepretrgoma. Na tej poti se je razvila v humanistično in kulturno revijo, ki temelji na mednarodnem in medgeneracijskem sodelovanju.

Osrednjo vlogo imata preučevanje zgodovine in refleksija aktualnih tem družbene stvarnosti, še posebej z vidika nujnosti zgodovinskega spomina nasproti težnjam zgodovinskega revizionizma, dekontekstualiziranja in anestetiziranja konfliktnih segmentov družbene stvarnosti. Poseben poudarek je namenjen tudi sodobni umetnosti in feminizmu.

Prispevki zajemajo izvirne znanstvene in strokovne članke, eseje, leposlovje, zlasti poezijo in kratko prozo, memoare in zapuščinsko gradivo, intervjuje, apele, recenzije knjig in razstav ter izvirne umetniške predstavitve. Razporejeni so v redne tematske sklope: Arhivi spomina, Horizonti zgodovine, Umetnost in stvarnost ter Odmevi in ocene.

Podatki o založniku

 • Založnik: Založba Sophia, zavod za založniško dejavnost
 • Odgovorna oseba: Tanja Velagić, v. d. direktorice
 • Naslov: Einspielerjeva 6
 • Pošta: 1101 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 434 49 35
 • E-pošta: info@zalozba-sophia.si
 • Spletna stran: http://www.revija-borec.si/

Podatki o reviji

 • Glavni urednik: Tanja Velagić
 • Odgovorni urednik: Tanja Velagić
 • Uredniki: Sašo Furlan, Martin Hergouth, Primož Krašovec, Tibor Rutar
 • Uredniški odbor: Lilijana Burcar, Lev Centrih, Sašo Furlan, Jernej Habjan, Simon Hajdini, Martin Hergouth, Andraž Jež, Anej Korsika, Jernej Kosi, Primož Krašovec, Marko Kržan, Tibor Rutar, Asta Vrečko, Jasmina Žgank
 • Urednišni svet: Vida Deželak Barič, Damijan Guštin, Lef Kreft, Dušan Nećak, Božo Repe, Cvetka Tóth, Nevenka Troha, Mitja Velikonja
 • Mednarodni uredniški svet: Damir Arsenijević (De Montfort University, Leicester, Univerzitet u Tuzli), Joachim Becker (Wirtschaftsuniversität Wien), Silvija Kavčič (Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin), Michael Lebowitz (Simon Fraser University in Vancouver), Giulio Mellinato (Università di Milano-Bicocca), Christian Promitzer (Universität Graz), Gayatri Chakravorty Spivak (Columbia University), Rolf Woersdoerfer (Universität Basel)
 • Izhaja: 12 številk v 4 zvezkih
 • Leto prvega izida: 1949
 • ISSN številka tiskane izdaje: 0006-7725
 • COBISS.SI-ID: 738308
 • Spletna stran: http://www.revija-borec.si/
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila