Filter

 
Revija Vsebina

Ars & Humanitas

Vsebinska predstavitev revije

Ars & Humanitas: revija za umetnost in humanistiko je revija za področji, ki ju v sodobni družbi pogosto ločuje absurdna potreba po natančnem zamejevanju medsebojnih razmerij, pristojnosti in vsebin, raziskovalnih pristopov in metodologij dela. Spodbuditi želi povezovanje družboslovnih in humanističnih strok, okrepiti dialog med različnimi teoretskimi orientacijami, odpirati izvirne pristope k obravnavi tem, opozarjati na aktualne vidike interferenc in skrbeti za promocijo humanistike tako v strokovnih krogih kot v širši javnosti.

Podatki o založniku

 • Založnik: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Odgovorna oseba: Matevž Rudolf, vodja založbe
 • Naslov: Aškerčeva cesta 2
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 241 11 81
 • E-pošta: znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si
 • Spletna stran: http://revije.ff.uni-lj.si

Podatki o reviji

 • Glavni urednik: Branka Kalenić Ramšak, Maja Šabec
 • Uredniški odbor: Milica Antić Gaber, Matjaž Barbo, Aleksandra Derganc, Martin Germ, Nataša Golob, Lev Kreft, Katja Mahnič, Marko Krevs, Marko Marinčič, Jasmina Markič, Vanesa Matajc, Janez Mlinar, Rajko Muršič, Tone Smolej, Branko Senegačnik, Peter Simonič, Marko Uršič, Špela Virant, Jože Vogrinc
 • Izhaja: Polletnik
 • Leto prvega izida: 2007
 • ISSN številka tiskane izdaje: 1854-9632
 • ISSN številka spletne izdaje: 2350-4218
 • COBISS.SI-ID: 233246720
 • Spletna stran: http://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila