Filter

 

Ars & Humanitas 7/1 (2013)

Poudarjeno

Pričujoči tematski sklop o sociologiji kulture je nastal iz delavnice Kaj je sociologija kulture danes?, ki smo jo 12. decembra 2011 pripravili v okviru zasedbe Filozofske fakultete. Na njej so s prispevki sodelovali: Branko Bembič, Maja Breznik, Jernej Habjan, Gorazd Kovačič, Primož Krašovec, Marko Kržan, Aldo Milohnić, Igor Škamperle in Rastko Močnik. Sprva smo hoteli razpravljati o dveh tesno prepletajočih se problematikah: kaj je obča sociologija danes in kaj je sociologija kulture danes. A na prošnjo predstojnice oddelka za sociologijo smo naslov omejili samo na sociologijo kulture. Na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo že leta 1999 predlagali, da bi pripravili znanstveno srečanje o problematiki sociologije in sociologije kulture ter o teoretskih in pedagoških praksah na tem področju. Drugič smo tak posvet predlagali ob pripravah na bolonjsko reformo. Pristojni na oddelku za sociologijo so predlog obakrat zavrnili. Šele z zasedbo fakultete je bilo mogoče sprožiti teoretsko razpravo o disciplini, za katero je oddelek za sociologijo matičen na ljubljanski univerzi. Pričujoči tematski sklop precej zvesto predstavlja sedanje teoretske prakse v sociologiji kulture. Sklop seveda ni popoln, zlasti zato, ker nekateri znanstveniki in znanstvenice, ki so z dragocenimi prispevki obogatili delavnico, niso utegnili sodelovati pri tukajšnji objavi. Marko Kržan v epistemološki razpravi določa strukturne sestavine in epistemični kraj teoretskega spoznavnega predmeta »kultura« v polju historičnega materializma. Maja Breznik na naivno vprašanje »Kaj je kultura?« odgovarja z nenaivno tezo, da je kultura lahko družbeno razdiralna; tezo argumentira z zgodovinskimi zgledi. Branko Bembič analizira kulturne sestavine ekonomskih bojev delovnih razredov v kapitalizmu ter ob tem predlaga koncepte za raziskavo delavskih kultur in sodobnih praks odpora. Primož Krašovec analizira postsocialistične ideologije in njihove učinke; ugotavlja, da se mora teorija ob zgodovinski izčrpanosti kapitalizma še zlasti skrbno posvetiti postkapitalističnim prvinam v sodobnih družbenih procesih. Jernej Habjan razvija analitično zgodovino prešernoslovske problematike od NOB in socialistične revolucije do danes; prikazuje napetosti in trke med ideološkimi pritiski in teoretskimi praksami na privilegiranem področju tukajšnjega humanističnega raziskovanja. Ana Podvršič analizira dosežke in pomanjkljivosti raziskovanja »romskega vprašanja« ter razmišlja o pozitivnem programu, ki bi to problematiko odrešil ideološkega pritiska identitetnih politik in študij ter jo umestil v produktivno teoretsko polje historičnega materializma. Sašo Furlan predstavlja Marxov epistemološki doprinos in razvija predpostavke za teoretsko produkcijo v družboslovju in humanistiki. Tibor Rutar analizira ideološke podmene postmodernistične kvaziteorije in zlasti kritično obdeluje postmodernistično interpretacijo Marxa. Rastko Močnik zgoščeno predstavlja teoretsko problematiko sociologije kulture v zadnjih dvajsetih letih. Gorazd Kovačič opisuje teoretsko in institucionalno zgodovino sociologije kulture v njenih odnosih do obče sociologije na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete, ki je matični oddelek za sociologijo kulture na Univerzi v Ljubljani. Sklopu smo dodali seznam izvirnih knjižnih izdaj s področja sociologije kulture v slovenščini. Ker je sociologija kulture že nekaj časa brez ustrezne institucionalne podpore, so njeni dosežki, zlasti v akademski javnosti, manj znani. S seznamom želimo tudi univerzitetno javnost seznaniti z novejšo produkcijo v tej disciplini.

Iz prispevka: Kaj je sociologija kulture danes? (Jernej Habjan, Rastko Močnik)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

 • Jernej Habjan, Rastko Močnik:

  Kaj je sociologija kulture danes?

  PDF
 • Biografske informacije o avtorjih

  PDF več
  Ključne besede:

  Irena Selišnik, Tomaž Krpič, Cvetka Hedžet Tóth, Gorazd Kovačič, Rastko Močnik, Tibor Rutar, Ana Podvršič, Sašo Furlan, Jernej Habjan, Marko Kržan, Maja Breznik, Branko Bembič


 • Navodila za avtorje

  PDF

Študije
 • Marko Kržan:

  Znanstveni predmet sociologije kulture

  PDF več
  Ključne besede:

  sociologija kulture, marksizem, ideologija, produkcijski način


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55145058)
 • Maja Breznik:

  Kaj je kultura?

  PDF več
  Ključne besede:

  kultura, renesansa, mecenstvo, oderuštvo, renesančni karneval,

  muzej, antimuzej, socialna estetska država, kapitalistična estetska država


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 983405)
 • Branko Bembič:

  Ekonomski boj in razredna kultura delavcev

  PDF več
  Ključne besede:

  ekonomski boj, delavski kolektiv, razredna kultura delavcev,

  hegemonija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55146082)
 • Primož Krašovec:

  Med postsocializmom in protosocializmom

  PDF več
  Ključne besede:

  Slovenija, tranzicija, kriza, kapitalizem, socializem


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 274856192)
 • Jernej Habjan:

  Sociologija literature in prešernoslovje: nacija od revolucioniranja prek fetišizma do teorije

  PDF več
  Ključne besede:

  prešernoslovje, sociologija literature, nacija, ideologija, teorija,

  bolonjska reforma


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 35790381)
 • Ana Podvršič:

  O epistemološki izbiri: Gypsy Studies kot slovenska državotvorna veda

  PDF več
  Ključne besede:

  Romi, akademski diskurz, kulturni študiji, neoliberalizem


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 36884229)
 • Sašo Furlan:

  Marxova znanstvena revolucija in njena relevantnost za sodobno družboslovje

  PDF več
  Ključne besede:

  znanstvena revolucija, kritika politične ekonomije, klasična

  politična ekonomija, neoklasična ekonomika, sociologija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 36884485)
 • Tibor Rutar:

  Marx postmarksizma

  PDF več
  Ključne besede:

  postmarksizem, determinizem, kritika politične ekonomije,

  neoklasična ekonomija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 36885509)
 • Rastko Močnik:

  Oris problematik v sociologiji kulture

  PDF več
  Ključne besede:

  kultura, ideologija, sociologija kulture


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 52479842)
 • Gorazd Kovačič:

  Razmerja med občo sociologijo in sociologijo kulture: vsebinske razlike in institucionalni boji

  PDF več
  Ključne besede:

  sociologija kulture, obča sociologija, teorija, paradigma,

  znanstvene institucije, hegemonija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 52480354)
 • Knjižne objave domače produkcije v sociologiji kulture

  PDF

Varia
 • Metoda Kemperl:

  Sodobna umetnost in obvezne izbirne vsebine v gimnaziji

  PDF več
  Ključne besede:

  sodobna umetnost, participatorne likovne prakse, socialno

  angažirana umetnost, državljanska vzgoja, aktivno državljanstvo, obvezne izbirne

  vsebine, medpredmetno povezovanje


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 9707337)

Recenzije
 • Cvetka Hedžet Tóth:

  Janko M . Lozar: Fenomenologija razpoloženja . S posebnim ozirom na Heideggra in Nietzscheja

  PDF več
  Ključne besede:

  fenomenologija, nemški filozofi, ocene in poročila, Janko Lozar


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 36090925)
 • Tomaž Krpič:

  Maja Breznik: Posebni skepticizem v umetnosti

  PDF
 • Irena Selišnik:

  Smilja Amon, Karmen Erjavec: Slovensko časopisno izročilo 1: od začetka do 1918

  PDF več
  Ključne besede:

  ocene, časopisje, zgodovinski pregled


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 52473698)
Ars & Humanitas 7/1 (2013) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.