Filter

 

Ars & Humanitas 6/1 (2012)

Poudarjeno

O tem, ali je šport »neresen« pojav ali pojav, ki razkriva bistvene razsežnosti tistega, za kar človeku gre, se pogledi razhajajo. Glede na to, da so humanistične študije športa vsaj na prvi pogled nekje na obrobju ved, ki jih združuje Filozofska fakulteta, bi morda veljalo, da ga ne moremo primerjati z globoko resnimi temami, zlasti pa ne z najnovejšimi resnimi zahtevami, ki jih družba postavlja univerzi in znanostim: pripomoči k višji donosnosti in poslovnosti podjetništva ter ohranjati tradicijo in krepiti življenjsko moč naroda. Pa se že pri tem izkaže, da športa ne gre preveč zapostavljati; po eni strani je že nekaj desetletij, kar je postal izjemno kapitalsko zanimivo in donosno področje, v katero podjetniki bodisi vlagajo, da bi dosegali dobičke, bodisi ga podpirajo, da bi z njegovo pomočjo svoje blago povzdignili v simbol pravilno naravnanega načina življenja; po drugi strani pa je tradicija nacionalne pomembnosti vrhunskih športnih izidov in dosežkov le nekaj krajša od drugih načinov mednarodnega uveljavljanja naroda, pomen športnih dosežkov za dokazovanje življenjske moči naroda pa se lahko kosa s pomenom lestvic, kakršne izdajajo mednarodne fi nančne ustanove o državah, ali lestvic, na katerih najdemo univerze, razvrščene po njihovi pedagoški in znanstveni moči. Pomembnost športa pa podčrtavajo tudi tisti, ki ga ostro kritizirajo in njegovo sodobno vrhunsko različico odklanjajo kot obliko alienacije, manipulacije in ideologije, saj prav športni spektakularizaciji pripisujejo najvišjo napetost, največji pomen in najotipljivejšo moč nad ljudmi, ki bi se morali bojevati za spremembo svojega družbenega položaja in prevrat v vsej družbeni strukturi, pa jih razvedrila, med katerimi ima šport posebej visoko mesto, uspavajo in pomirjajo prav s tem, da njihovo napetost sproščajo v nenevaren odliv socialne energije. Tega kritičnega vidika sodobnega športa ne kaže omejiti zgolj na vrhunski šport in njegovo množično občinstvo v živo ter še bolj množično občinstvo, ki se zbira ob zaslonih novih medijev. Na vrhunski šport se navezujejo številne druge, manj spektakularne dejavnosti, od rekreacijskega športa do različnih načinov skrbi za zdravje in predvsem za privlačen videz telesa (in po fi ziognomičnem sklepanju tudi duše in duha), ki jih vrhunski šport, zlasti njegove zvezde, promovirajo, reklamirajo in prodajajo kot športni oziroma zdrav način življenja. Ko bi se omejili samo na doping, bi hitro ugotovili, da je uporaba prepovedanih in zdravju nevarnih sredstev za hitro in učinkovito oblikovanje telesa in spodbujanje njegove učinkovitosti mnogo bolj razširjena na primer med mladimi v obdobju odraščanja kot med vrhunskimi športniki, ki so zdaj že nekaj let pod učinkovitim in vsestranskim nadzorom.

Iz prispevka: Šport in humanistika (Jože Vogrinc, Lev Kreft)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

Študije
 • Jože Vogrinc, Lev Kreft:

  Šport in humanistika

  PDF več
  Ključne besede:

  šport, humanistika, filozofija športa, filozofija kulture


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 49597794)
 • Matic Kastelec:

  Igra

  PDF več
  Ključne besede:

  igra, izkušnja igre, avtoteličnost, resnost, gibanje, tekma, pravila


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 278671360)
 • Jernej Pisk:

  O dveh pogledih na šport

  PDF več
  Ključne besede:

  filozofija, antropologija, človek, šport, naravno pravo


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 35795501)
 • Maja Smrdu, Urban Kordeš:

  Pregled nekaterih fenomenov v športni psihologiji z doživljajskega vidika

  PDF več
  Ključne besede:

  športna psihologija, fenomenologija, flow, zavestna pozornost

  (mindfulness), metakognicija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 9353545)
 • Olga Markič:

  Šport kot predmet refleksije in osebna izkušnja

  PDF več
  Ključne besede:

  filozofija športa, igra, kognitivna znanost, utelešena kognicija,

  fenomenalna zavest


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 49615714)
 • Mateja Veble:

  Televizijski šport

  PDF več
  Ključne besede:

  televizija, šport, mediatizacija športa, nogomet, oddajanje,

  komentar


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 278672384)
 • Jože Vogrinc:

  Prenos športnega dogodka kot televizijska kulturna forma

  PDF več
  Ključne besede:

  televizija, globalni kapitalizem, kulturne forme, mediatizacija

  športa, sprotni (neposredni) prenos


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 51437666)
 • Lev Kreft:

  Graciozno gibanje

  PDF več
  Ključne besede:

  graciozno gibanje, estetska, božanska in moralna gracija,

  kulturno sidro, tenka skladnost, dar, luč in svetloba


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 49589858)
 • Rebeca Cardozo Coelho, Lev Kreft, Teresa Lacerda:

  Estetska izkušnja taekwon-do športnika

  PDF več

  Izvleček:

  Članek je del širše raziskave v okviru doktorske disertacije s področja športnih

  znanosti na Fakulteti za šport Univerze v Portu na Portugalskem. Omenjena raziskava

  proučuje »gibanje telesa« in estetsko izkušnjo taekwon-do športnika med borbo in

  izvajanjem tehnike poomsae ter estetsko vrednost, lastno temu športu. Telo skozi igro

  ustvarja lepe vzvišene oblike, v času in prostoru za rekreacijo deluje kot estetski objekt.

  Športniki si prizadevajo preseči svoje omejitve, da bi izvedli čim lepše, zahtevnejše

  in natančnejše gibe, njihova izpolnitev in športnikovo samopriznanje pa postaneta

  vir estetske izkušnje. Trdimo, da estetski užitek, ki ga doživlja taekwon-do športnik,

  izhaja iz celovitega prepleta odnosov, ki združujejo med drugim občutek strahu,

  žalosti, negotovosti, tveganja, zmage, mehkobe, miline in agresije in ki vzbujajo hkrati

  privlačnost in navdušenje. Članek se sklene s trditvijo, da se taekwon-do športnik, ko

  med tekmo udari po glavi svojega nasprotnika, ko izvaja skladno zaporedje poomsae ali

  precizno tehniko, s katero bo prelomil kos lesa, sooča z izjemno lepoto, ki ga vključuje

  in izpolnjuje.

  Ključne besede:

  estetska izkušnja, taekwon-do, športnik


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 49617506)
 • Milorad Gačević, Tamara Đorđević:

  Šport, biopolitika in kritika politične ekonomije

  PDF več
  Ključne besede:

  šport, biopolitika, kritika politične ekonomije, delovna sila


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 278673664)

Varia
 • Radharani Pernarčič:

  Izključeni iz izključenosti: frilens umetniki (kulturniki) kot modni kroj za cesarjeva nova oblačila (fragment 1)

  PDF več
  Ključne besede:

  frilenserji, umetnost, financiranje, delavstvo, čas


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 51409762)
 • Špela Virant:

  Tihi Don Juan. Koncept ljubezni in umetnosti v delih Maxa Frischa

  PDF več
  Ključne besede:

  Max Frisch, Stiller, Don Juan ali Ljubezen do geometrije


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 49419874)

Recenzije
 • Gorazd Kovačič:

  Michel Freitag: Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije

  PDF
 • Anja Zalta:

  Sonja Bezjak: Kristusove neveste. Žensko redovništvo na Slovenskem v 20. stoletju

  PDF več
  Ključne besede:

  krščanstvo, puščavske oblike čaščenja, recenzija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 49593442)
 • Barbara Lampič:

  Irena Mrak: High Mountain Areas and Their Resilience to Tourism Development / Visokogorska območja in njihovo odzivanje na razvoj turizma

  PDF več
  Ključne besede:

  turistična geografija, sonaravni razvoj, recenzija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 49643874)
 • Barbara Pihler:

  M. Victoria Escandell Vidal, Manuel Leonetti, Cristina Sánchez López (eds.): 60 problemas de gramática. Dedicados a Ignacio Bosque

  PDF več
  Ključne besede:

  slovnica, španščina, recenzija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 49497698)
 • Jasmina Markič:

  Antonio Pamies, Dmitrij Dobrovol'skij: Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation

  PDF več
  Ključne besede:

  frazeologija, lingvistika, recenzija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 49497186)

 • Biografske informacije o avtorjih

  PDF več
  Ključne besede:

  Jasmina Markič, Barbara Pihler, Barbara Lampič, Anja Zalta, Gorazd Kovačič, Špela Virant, Radharani Pernarčič, Rebeca Cardozo Coelho, Lev Kreft, Teresa Lacerda, Jože Vogrinc, Mateja Veble, Matic Kastelec, Jernej Pisk, Maja Smrdu, Urban Kordeš, Olga Markič

   


 • Navodila za avtorje

  PDF
Ars & Humanitas 6/1 (2012) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.