Filter

 

Ars & Humanitas 1/2 (2008) Evropa med mitom in stvarnostjo

Poudarjeno

Lani se je uredništvo revije Ars et humanitas odločilo, da letošnjo številko posveti Evropi. Veseli nas, da so se vabilu k sodelovanju odzvali skoraj vsi povabljeni tuji in domači raziskovalci. Yves Chevrel v svoji razpravi, ki jo je predstavil tudi februarja letos na Festivalu zgodb Fabula v Cankarjevem domu, razmišlja o Evropi z gledišča prevajanja: Evropa je celina prevajanja, prevod pa nas povezuje, četudi Francozi s sintagmo »invazije barbarov« označujejo pojav, ki ga slovensko in nemško zgodovinopisje imenujeta »preseljevanje narodov«. Miloš Zelenka v svojem prispevku osvetljuje minimalistični in maksimalistični koncept pojma Srednja Evropa v literarnem diskurzu 20. stoletja. Razprava Anne Zelenkove se osredinja na skoraj pozabljeno delo Das Slawenthum und die Welt der Zukunft (Slovanstvo in svet bodočnosti) L’udovíta Štúra, v katerem se pojavlja zelo zanimiva delitev na evropski materialistični Zahod (Nemci, Čehi) in evropski duhovno-zgodovinski Vzhod (Slovaki, Rusi). V nadaljevanju pa se razpravljavci dotikajo evropske problematike še na drugih področjih. Gregor Pompe se v svojem članku sprašuje, ali obstaja evropska glasba, in odgovarja pritrdilno. Martina Ožbot in Oliver Currie pa orisujeta nekaj potez današnje Evrope s stališča njenih jezikov. V zadnjem tematskem prispevku pa Jernej Zupančič ugotavlja, da bodo meje obstajale tudi v prihodnje. Mit Evrope in stvarnost Evrope pač nista vedno identična, kar najbrž dokazuje tudi naše štiriletno bivanje pod evropskimi zvezdami.

Iz prispevka: Evropa med mitom in stvarnostjo (Tone Smolej)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

Študije
 • Tone Smolej:

  Evropa med mitom in stvarnostjo

  PDF
 • Yves Chevrel:

  Traduire l’Europe

  PDF več

  Izvleček:

  Evropa je večjezična, ne glede na način, kako jo defi niramo (geografsko,

  kulturno, politično). Vprašanje »prevajanja Evrope« nas torej nujno vodi

  k različnosti jezikov, med katerimi ne sme noben veljati kot izhodiščni za

  druge.

  V prvem delu se Yves Chevrel sprašuje, ali prevajanje Evrope ne pomeni

  morda poskus prevajanja sebe kot Evropejca. Naslanjajoč na odlomek

  iz Kafk ovega Dnevnika, opremljenega z opombami Milana Kundere, dokazuje,

  da književnosti »malih narodov«, šele s tem, ko se uvrstijo v širši

  evropski kontekst, najdejo najboljšo priložnost, da se jih spozna in da se

  uveljavijo.

  Želja po prepoznavanju, po prevajanju sebe kot Evropejca, nas vodi do

  tega, da bi radi videli, kako drugi Evropejci prevajajo sebe in sporočajo

  svojo vizijo Evrope. Yves Chevrel tu navaja primer zanimivega uredniškega

  projekta, učbenika Zgodovine Evrope in sveta po letu 1945, ki so ga skupaj

  pripravili nemški in francoski zgodovinarji in ga leta 2006 izdali v nemški

  in francoski različici z istimi dokumenti in razporeditvijo strani. Ali

  se lahko takšna izkušnja ponovi in razširi na druga obdobja? Doba, ki je v

  Sloveniji znana kot »preseljevanje narodov« in v Nemčiji kot »Völkerwanderung

  «, francosko zgodovinopisje imenuje »invasions barbares« – invazija

  barbarov. Za zgodovino Evrope ni evropskega modela.

  Zadnji del se dotika branja literarnih del v prevodu, ki jih skuša Yves

  Chevrel rehabilitirati. Izhajajoč iz misli Wilhelma von Humbolta, ki je razlikoval

  pojma »das Fremde« in »die Fremdheit«, primerja prevode v različnih

  jezikih, kar omogoča boljše razumevanje različnih pristopov k istemu

  delu. Naslov romana Na Drini ćuprija Iva Andrića, ki se v slovenščini glasi

  Most na Drini, je v francoščini Le Pont sur la Drina, pa tudi Il est un pont sur la Drina. Različno pojmovanje evangelijske parabole o izgubljenem sinu je

  razvidno v naslovu slovenskega prevoda Gidovega dela Vrnitev izgubljenega

  sina (Retour de l’enfant prodigue). Chevrel ta del zaključuje z dvema citatoma

  Alberta Camusa in Virginie Woolf, ki poudarjata bogastvo evropske

  literarne dediščine.

  Evropa razmišlja v več jezikih, Evropa je celina prevajanja. Prevajanje

  posreduje, daje na razpolago, kliče k izmenjavi. Prevod je eden izmed veziv Evrope.

  Ključne besede:

  prevajanje, evropska literarna dediščina, mitske figure,

  poučevanje zgodovine, manjše literature


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 41283170)
 • Miloš Zelenka:

  Mit Srednje Evrope v literarnem diskurzu 20. stoletja

  PDF več
  Prevod:

  Bojana Maltarič


  Ključne besede:

  mit, srednja Evropa, minimalistični in maksimalistični

  koncept


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 37743458)
 • Anna Zelenkova:

  Slovanski miti o Evropi kot oblika dialoga z Zahodom (primer Češke in Slovaške)

  PDF več
  Prevod:

  Mitja Rijavec


  Ključne besede:

  mit, Evropa, Ľudovít Štúr


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 41283682)
 • Gregor Pompe:

  Evropska glasba? – Nemuzikološko vprašanje

  PDF več
  Ključne besede:

  evropska glasba, zgodovina glasne, univerzalno, nacionalno


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 37203554)
 • Martina Ožbot, Oliver Currie:

  Evropski jeziki: instrumenti in simboli

  PDF več
  Ključne besede:

  evropski jeziki, vloga latinščine, lingua franca, nacionalni

  jeziki, ogroženost jezika, jezikovno načrtovanje


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 37157474)
 • Jernej Zupančič:

  Značaj in funkcije političnih meja v Evropi

  PDF več
  Ključne besede:

  politična meja, Evropa, evropske integracije, politična

  geografi ja


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 37313634)

Varia
 • Maja Tasevski-Paj:

  Tema Dajdala in Ikara v evropski književnosti

  PDF več
  Ključne besede:

  tematologija, Dajdal, Ikar, evropska književnost, slovenska

  književnost, literarnozgodovinski pregled


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 41290594)
 • Mileva Filipović:

  Moška dominacija Pierra Bourdieuja

  PDF več
  Ključne besede:

  moška dominacija, epistemocentrizem, začarani krog

  legitimnosti, habitus, polje


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 255648000)

Recenzije
 • Petra Testen:

  Orlando Figes: Natašin ples: kulturna zgodovina Rusije

  PDF več
  Ključne besede:

  ocene knjig, kulturna zgodovina, Rusija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 28677933)
 • Irena Selišnik:

  Mateja Sedmak in Zorana Medarič (ur.): Med javnim in zasebnim. Ženske na trgu dela

  PDF več
  Ključne besede:

  ženske, spol, poklicno življenje, trg dela, zaposlovanje žensk, avno, zasebno, knjižne recenzije


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 38474082)

 • Saša Kamerički:

  Jure Gašparič: SLS pod kraljevo diktaturo (Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929–1935)

  PDF več
  Ključne besede:

  ocene in poročila, Gašparič Jure, SLS pod kraljevo diktaturo, politična zgodovina, politične stranke, Slovenska ljudska stranka, Jugoslavija, Slovenci, notranja politika, volitve, 1929/1935


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 255652864)

Biografske informacije o avtorjih
 • Biografske informacije o avtorjih

  PDF
Ars & Humanitas 1/2 (2008) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.