Filter

 

Ars & Humanitas 1/1 (2007)

Poudarjeno

Pred vami je nova revija Ars & Humanitas – revija za umetnost in humanistiko, področji, ki ju v sodobni družbi pogosto ločuje absurdna potreba po natančnem zamejevanju medsebojnih razmerij, pristojnosti in vsebin, raziskovalnih pristopov in metodologij dela. Ars & Humanitas želi preseči to razločenost. Ars v humanistični tradiciji razumemo kot umetnost, a tudi kot veščino, znanje, znanost. Humanitas kot humanistiko, vsestransko izobrazbo, omiko in plemenitost duha. Eno brez drugega v resnici ne more obstajati. Razdrobljenost intelektualnih horizontov pa je žal še veliko večja. Tudi znotraj same humanistike postaja drobljenje znanstvenega in raziskovalnega prostora na ozko specializirane stroke resna zavora v razvoju humanističnih ved. Ob vse večjem številu specializiranih, v pristopu teoretsko in diskurzivno strogo zamejenih znanstvenih publikacij, njihovih tvorcev in bralcev, je potrebno ponuditi več prostora za nove, interdisciplinarno zasnovane znanstvene revije. Ars & Humanitas hoče biti prav to – spodbuditi želi povezovanje družboslovnih in humanističnih strok, okrepiti dialog med različnimi teoretskimi orientacijami, odpirati izvirne pristope k obravnavi tem, opozarjati na aktualne vidike interferenc in skrbeti za promocijo humanistike tako v strokovnih krogih kot v širši javnosti.

Iz prispevka: Predgovor: Ars & Humanitas – revija za umetnost in humanistiko (Milica Antić Gaber,Tine Germ)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

 • Milica Antić Gaber,Tine Germ:

  Predgovor: Ars & Humanitas – revija za umetnost in humanistiko

  PDF več
  Ključne besede:

  revija, umetnost, humanistikaŠtudije
 • Matej Hriberšek:

  Plinij starejši in njegovo Naravoslovje

  PDF več
  Ključne besede:

  Plinij starejši, Naravoslovje, antična književnost, rimska književnost, srednjeveška književnost


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 252297472)
 • Katja Mahnič:

  Brati Plinija: O Pliniju starejšem, likovni umetnosti in metodi

  PDF več
  Ključne besede:

  Plinij starejši, Naravoslovje, interpretacija virov, antična umetnost


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 34628194)
 • Tine Germ:

  Plinijevo Naravoslovje in srednjeveška ikonografija živali

  PDF več
  Ključne besede:

  srednjeveška ikonografi ja živali, Plinij starejši, Naravoslovje, bestiariji, Villard de Honnecourt


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 34628450)
 • Monika Osvald:

  Plinij starejši o grškem slikarstvu in njegovem najpomembnejšem predstavniku, Apelu iz Kolofona pri Efezu

  PDF več
  Ključne besede:

  Plinij starejši, Naravoslovje, Naturalis Historia, umetnostnozgodovinski viri, grško slikarstvo, Apel, Aleksander Veliki


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 34628962)
 • Graziella Melina:

  Plinio il Vecchio e la sua storia dell'arte antica

  PDF več
  Ključne besede:

  Plinij Starejši, Naravoslovje, umetnostna zgodovina, grško slikarstvo, zgodovinski pregledi


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 252298240)

Varia
 • Rebeka Vidrih:

  Umetnost renesančne kapitalistične države

  PDF več
  Ključne besede:

  renesančna teorija umetnosti, retorika, Leon Battista Alberti, Giorgio Vasari, renesančna država, Niccolò Machiavelli


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 36118882)
 • Ana Kocjančič:

  Različne scenske postavitve Cankarjevih del v ljubljanski Drami in drugih slovenskih gledališčih med obema vojnama (1918-1941)

  PDF več
  Ključne besede:

  scenografija, dramatika, Ivan Cankar, umetnost med obema vojnama, scenografija med obema vojnama, ekspresionizem, nova stvarnost, avantgarda


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 514123391)
 • Nana Kure:

  O izvajanju glasbe

  PDF več
  Ključne besede:

  estetika glasbe, Peter Kivy, izvajanje glasbe, skladateljeve intencije, historično avtentično izvajanje


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 252297728)
 • Alenka Bartulović:

  Identiteta kot modna muha? : odstiranje kulis popularnosti skozi primer bosansko-hercegovske udomačitve Brucea Leeja

  PDF več
  Ključne besede:

  identifikacijski procesi, (nacionalna) identiteta, konstrukcija ‘Drugih’, nacionalna kultura, popularna

  kultura, Balkan, Bosna in Hercegovina, Bruce Lee


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 34777186)

Biografske informacije o avtorjih
 • Biografske informacije o avtorjih

  PDF
Ars & Humanitas 1/1 (2007) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.