Filter

 

Analiza 20/2 (2016)

Poudarjeno

Tako etika kot metaetika sta področji filozofije, ki se ukvarjata z moralnostjo, pri čemer se metaetika prvenstveno ukvarja z naravo moralnosti, etika pa z njeno vsebino. Če se v okviru slednje na primer sprašujemo, katere stvari so vrednote, katera dejanja so naše dolžnosti ali kakšna motivacija naj nas vodi pri naših dejanjih, potem si metaetika zastavlja vprašanje o samih izhodiščih teh prvotno zastavljenih vprašanj. Za predmet si izbere značilnosti naše moralne misli in jezika in sprašuje, npr. kaj sploh pomeni, da je nekaj vredno, ali pa ali sploh obstajajo od nas neodvisni, objektivni odgovori na vprašanje glede tega, kaj moramo storiti, kako lahko dosežemo moralno vednost oz. upravičimo naše moralne sodbe, kako so naši moralni pogledi in naravnanosti povezane z delovanjem ipd. V tem smislu lahko rečemo, da se torej etika ukvarja z etičnimi vprašanji prvega reda, z vsebinskimi vprašanji, ki prevladujejo tudi v naši vsakodnevni moralni misli in praksi, medtem ko metaetika zastavlja vprašanja drugega reda, tj. vprašanja o teh vprašanjih in njihovih predpostavkah. Podobno razlikovanje lahko ubesedimo tudi preko razlike med formalnimi in vsebinskimi vprašanji. Meja med obema vrstama vprašanj ni povsem jasna oz. določna; v vmesnem, sivem področju najdemo vprašanja povezana z moralno odgovornostjo, svobodno voljo in motivacijo za moralno delovanje. Pa tudi sicer med obema področjema ne moremo potegniti stroge meje, kajti tudi naša vsakdanja moralna misel in jezik pogosto presežeta zgolj ukvarjanje z vsebinskimi vprašanji ter predpostavljata, pogosto zgolj implicitno, metaetična stališča.

Iz prispevka: Razsežnosti moralne teorije (Vojko Strahovnik)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

 • Tim Koprivnik:

  Zakaj nismo svobodni (v smislu moralne odgovornosti) in kaj iz tega (ne) sledi

  PDF
 • Lea Lampret:

  Filozofija umetniškega sloga: kaj nam ima o umetniškem slogu povedati Kendall Walton?

  PDF
 • Tadej Todorović:

  Večvrstna realizacija in Turingov test: preslikava

  PDF
 • Alen Lipuš:

  Pojasnjevanje pojasnjevalne vrzeli

  PDF
 • Blaž Cotman:

  Izziv »superinteligence« – komentar k Bostromovi knjigi Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (2014)

  PDF
 • Brin Blatnik:

  Problem racionalnega agensa

  PDF

Recenzija
 • Borut Trpin:

  L. A. Paul, Transformative Experience

  PDF
Analiza 20/2 (2016) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.