Filter

 
Revija Vsebina

Analiza

Vsebinska predstavitev revije

Analiza: časopis za kritično misel želi postati forum filozofske razprave o vseh vprašanjih sodobne filozofije. Glavna prepričanja, ki jih zastopa uredništvo časopisa, lahko strnemo v misel, da je filozofija racionalna, spoznavna in argumentativna dejavnost, v kateri mora imeti problemski pristop prednost pred zgodovinskim. Filozofija je po svoji spoznavni usmeritvi in racionalnosti bližja znanosti kot pa, recimo, religiji, književnosti, ali umetnosti.

Podatki o založniku

 • Založnik: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti
 • Odgovorna oseba: Borut Cerkovnik, predsednik
 • Naslov: Aškerčeva cesta 2
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 241 11 04
 • E-pošta: daf-drustvo@guest.arnes.si
 • Spletna stran: http://www.dafz.si/

Podatki o reviji

 • Glavni urednik: Božidar Kante
 • Uredniški odbor: Olga Markič, Danilo Šuster, Miklavž Vospernik, Friderik Klampfer, Borut Cerkovnik
 • Leto prvega izida: 1997
 • ISSN številka tiskane izdaje: 1408-2969
 • COBISS.SI-ID: 67716608
 • Spletna stran: http://www.dafz.si/
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila